Нашите продукти

Изберете правилното решение за сигурност за вашата организация

Safetica Auditor
Идентифицирайте пробойните в киберзащитата си

 • Аларми за инциденти с фирмените данни
 • Мониторинг на работата с информация
 • Репорти за активността на служителите
 • Мониторинг на мрежа, имейли и принтиране
 • Отчети за производителността на служителите
 • Бърза и лесна имплементация

Safetica DLP
Защитете компанията от изтичане на чувствителна информация
надгражда Safetica Auditor с:

 • Спира източването на фирмени данни
 • Спира достъпа до неподходящи сайтове
 • Наблюдение и контрол над прикачените файлове в имейли
 • Блокира print screen на екрана
 • Блокира копиране на текст и виртуално принтиране
 • Блокира архивиране и криптиране
 • Скрит режим на работа
 • Пълен контрол на всички свързани устройства
 • Криптиране на устройствата
 • Забранява достъп на неоторизирани устройства
 • Управление на всички устройства от едно място

Safetica DLP + Safetica Mobile
Защитете от източване на информация компютри, лаптопи и телефони
надгражда Safetica DLP с:

 • Управление на мобилни устройства
 • Локализация, заключване и изтриване на информацията на защитените устройства
 • Автоматизирана конфигурация на нови устройства
 • Настройка на правата за достъп по служител /отдел/фирма
 • Поддържа iOS и Android

Технически изисквания

Safetica client

Safetica Client (инсталиран на защитени компютри)

 • 2,4 GHz dual-core процесор 32-bit (x86) или 64-bit (x64)
 • 2 GB RAM
 • 10 GB място за съхранение на данни
 • MS Windows 7, 8, 8.1, 10 (32-bit и 64-bit)
 • macOS 10.10 или по-нова версия
 • MSI инсталационен пакет
 • .NET 3.5 или по-нова версия
Safetica server

Safetica Server

 • 2,4 GHz quad-core процесор 32-bit (x86) или 64-bit (x64)
 • 8 GB RAM (до 200 работни станции)
 • 100 GB място за съхранние на данни
 • Споделен или собствен сървър (поддържа се вируализация)
 • Изисква връзка към сървъра с MS SQL 2008 R2 или по-нова версия
 • MS Windows Server 2008 R2, 2012 R2 32-bit и 64-bit
Safetica MySQL database requirements

MS SQL база данни

 • MS SQL Server 2008 32-bit or 64-bit или по-нова версия, включително Express (Express е част от универсалния инсталатор)
 • WebSafetica работи само с MS SQL 2012 или по-нова версия
 • Хардуерните и софтуерни изисиквания са достъпни на microsoft.com
 • 200 GB място за съхранение на данни (препоръчваме да предвидите поне 500 GB в зависимост от обема на събираната и съхранявана информация)
 • Споделен или собствен сървър (поддържа се вируализация)
 • Ако инсталирате Safetica Server и базата данни на един и същи сървър, съберете системните изисквания за двете